สั่งเสื้อ

สั่งเสื้อทอผ้าเพื่อทำเสื้อยืด

ชนิดสั่งเสื้อทอผ้าเพื่อทำเสื้อยืด แยกออกเป็นหมู่หลักๆได้ดังนี้

รูปแบบสั่งเสื้อทอผ้าเกี่ยวกับจัดทำเสื้อยืดลักษณะที่ 1 – ถักกลม Knitting ทำผ่านทางเครื่องมือทอผ้ากลม (circular knitting) ทำให้ได้ผ้าทางผ้ายืด

ชนิดสั่งเสื้อถักทอเพื่อจัดทำเสื้อยืดประเภทที่ 2 – ถักทั่วๆ ไป Weaving ต้องมีสั่งเสื้อวางเส้นด้ายยืน ต่อจากนั้นก็พุ่งเส้นด้ายทางขวาม ทำให้เกิดผ้าที่เป็นผ้าทำเสื้อยืด

รูปแบบสั่งเสื้อทอผ้าเพื่อที่จะผลิตเสื้อยืดลักษณะย่อย

รูปแบบสั่งเสื้อทอผ้าเพื่อผลิตเสื้อยืดอย่างที่ 1 single jersey – สั่งเสื้อทอกระนี้จะได้ผ้าเรียบ หรือว่าในท้องตลาดเรียกว่าผ้า single

รูปแบบสั่งเสื้อถักทอเกี่ยวกับจัดทำเสื้อยืดรูปแบบที่ 2 RIB – ทอจะได้ผ้า RIB หรือว่าผ้าหล่อบุ้ง จะมีลักษณะแบ่งในสั่งเสื้อทออีก เช่น Rib1x1, Rib2x2 ซึ่งจะได้รูปแบบของผ้าที่่มีแนวแตกต่างกันไป เหมาะสำหรับสั่งเสื้อทำ คอเสื้อยืด หรือว่าเสื้อสุภาพสตรีที่มีความหยุ่น

ลักษณะสั่งเสื้อทอผ้าเกี่ยวกับผลิตเสื้อยืดลักษณะที่ 3 จูติ – ผ้ารูปพรรณเหมือนกับ Lacoste เหมาะสำหรับทำเสื้อโปโล จำเป็นจะต้องดูจากแบบผ้าจริงจะเห็นความเหลื่อมล้ำชัดเจน

รูปแบบสั่งเสื้อทอเพื่อที่จะผลิตเสื้อยืดอย่างที่ 4 Interlock – ผ้ารูปพรรณเหมือนกับ Lacoste เหมาะกับทำเสื้อโปโล จำต้องดูจากต้นแบบผ้าจริงจะเห็นความเหลื่อมล้ำเด่นชัด

รูปแบบสั่งเสื้อทอผ้าเพื่อที่จะจัดทำเสื้อยืดประเภทที่ 5 สั่งเสื้อถักสลับ

สั่งเสื้อ นำเราเส้นด้าย 2 ตัวขึ้นไปมาทอสลับที่ความถี่เยอะๆ ได้แก่ หนึ่งเส้นต่อหนึ่งเส้น โดยจะทำให้ผ้าที่ได้ออกมามีลายที่ไม่ต่างจากสั่งเสื้อถักเต็มนัก

ประเภทสั่งเสื้อทอผ้าสำหรับทำเสื้อยืดอย่างที่ 6 สั่งเสื้อถัก ผ้าริ้ว

ในสั่งเสื้อทอผ้าผ้าริ้วนั้นมีวิธีสั่งเสื้อทำงานอยู่ 2 ลักษณะ

1. ใช้ Yarn dyed หรือไม่ก็ด้ายถักย้อมสีแล้ว

2. สั่งเสื้อใช้เส้นด้ายต่างชนิด

ลักษณะสั่งเสื้อทอเพื่อผลิตเสื้อยืดประเภทที่ 7 สั่งเสื้อทอ Body Size

คือสั่งเสื้อทอผ้ากลมแบบหนึ่งที่จะทำให้ผ้ายืดที่ได้ออกมามีขนาด เท่ากับ ตัวเสื้อเลย โดยไม่มีตะเข็บ เพราะว่าผ้ายืดที่ออกมามีปริมาตรเท่ากับตัวเสื้อยืดเลย